Cukrovka - Diabetes mellitus – sladká nemoc

Diabetes mellitus je chronické metabolické onemocnění, jehož výskyt ve světě roste. U nás je evidováno přes 840.000 pacientů. Diabetes je spojen s vyšším rizikem rozvoje dalších chorob i úmrtí.

Toto onemocnění bylo známo již v roce 1500 před naším letopočtem, kdy se o něm píše v Ebersově papyru. Samotné slovo diabetes má původ v řečtině - sifón či průchodný. Později byl přidán název mellitus, který je latinský, slovo znamená sladký.

Diabetes mellitus je chronické metabolické onemocnění, jehož výskyt ve světě roste. U nás je evidováno přes 840.000 pacientů. Diabetes je spojen s vyšším rizikem rozvoje dalších chorob i úmrtí.

Toto onemocnění bylo známo již v roce 1500 před naším letopočtem, kdy se o něm píše v Ebersově papyru. Samotné slovo diabetes má původ v řečtině - sifón či průchodný. Později byl přidán název mellitus, který je latinský, slovo znamená sladký.

Dva hlavní příznaky provázející cukrovku jsou časté močení a žízeň a samozřejmě hyperglykémie, tj. zvýšená hladina cukru v krvi – glukóza > 5,6 mmol/l. Na vině je nedostatek inzulínu nebo jeho nedostatečný účinek na buňky a tkáně. Může být i kombinace obojího.

Inzulín produkovaný buňkami Langerhansových ostrůvků ve slinivce odpovídá za přeměnu cukru z potravy na energii. Zajišťuje přestup glukózy z krve do buněk, pokud tomu tak není. Hromadí se glukóza v krvi. Buňkám chybí dostatečná energie a musí ji nahrazovat z jiných zdrojů. Jedním z nich je syntéza glukózy v těle tzv. glukoneogeneze, štěpení zásobního cukru glykogenu či triglyceridů na mastné kyseliny a glycerol v tukových buňkách.  Při dalším zpracování mastných kyselin vznikají ketolátky např. aceton, jenž dává specifický zápach dechu pacientů, kteří jsou nedostatečně léčeni, či léčbu podceňují.

Rozlišujeme dva typy diabetu. Jsou jimi diabetes prvního a druhého typu, které se liší mechanismem vzniku a věkem, ve kterém se projeví.

Diabetes I.

Je nemocí dětí a mladých lidí. Je způsoben sníženou až nulovou produkcí inzulínu. Podtypem je tzv. LADA, což je, stejně jako diabetes I, autoimunitní onemocnění, které se může projevit v jakémkoli věku.

Začátek onemocnění může být náhlý. Může být i velmi dramatický. Častými projevy jsou ztráta hmotnosti, úporná žízeň, časté močení spojené se suchostí sliznic a dehydratací, vlčí hlad či nechutenství, zvracení, křečovité bolesti břicha i porucha vědomí až bezvědomí.

V krvi je zvýšená koncentrace ketolátek. Rozvíjí se tzv. acidóza, kterou provází zrychlený a prohloubený dech, který páchne po acetonu. Jeho pach je podobný přezrálým jablkům. Tento stav může vyvrcholit ketoacidotickým komatem až smrtí.

Léčba

Důležité je dodržovat diabetickou dietu, která obsahuje 275g - 325g sacharidů, u pacientů s nadváhou je množství sacharidů sníženo na 225 g sacharidů.

Diabetici využívají systému výměnných jednotek. Jedna výměnná jednotka je 10 g sacharidů, což je půl krajíce chleba či 2 kostky cukru.

Strava diabetiků je regulovaná. V jednom jídle je doporučován příjem sacharidů v množství 10 -15 g. Je doporučováno jíst 3 hlavní jídla, 2 svačiny a druhou večeři.

Neméně důležitý je tzv. selfmonitoring, tedy sebekontrola, která je zajištěna glukometrem, který každý diabetik vlastní. Pomocí něj si pacienti měří glykémii.

Tento typ diabetu se léčí podáváním inzulínu. Je nutné pravidelné podávání inzulínovým perem nebo je používána kontinuální metoda, kdy je inzulín do těla dodávám inzulínovou pumpou.

Dnešní medicína umožňuje i transplantovat ostrůvky slinivky a tím obnovit tvorbu inzulínu v těle.

Diabetes II

Je rozšířenějším typem než diabetes I. je typický pro vyšší věk. Nejvíce je přítomen u lidí obézních. Na rozdíl od diabetu I je způsoben tzv. inzulinorezistencí. Buňky přestanou být citlivé na působení inzulínu. Jsou také přítomny poruchy sekrece inzulínu, což je patrné zvláště po jídle. Onemocnění je často plíživé a projeví se až přidruženými komplikacemi jako např. diabetické poškození nervů, poškození sítnice, ledvin či kvasinkovými infekcemi.

U těchto pacientů je zvýšené riziko srdečního infarktu, mrtvice a ischemické choroby dolních končetin.

Léčba

Je nutné snížit hmotnost, upravit dietu – jedná se o dietu se 175 g sacharidů a méně než 300 mg cholesterolu, obsah tuků má být nižší než 30%, je nutné také méně solit.

Je vhodné přijímat potraviny s nízkým glykemickým indexem.

Nezbytné je také zvýšit pohybovou aktivitu.

V případě diabetu II, kdy je zachována produkce inzulínu se užívají různé druhy tabletových antidiabetik. V případě nutnosti je také přidáván inzulín.

Porušená glukózová tolerance

Porušenou glukózovou tolerancí označujeme stav, kdy organismus nedostatečně reaguje na zátěž glukózou a její hladina v krvi se zvedá. Může se jednat o předstupeň rozvoje diabetu. Tento stav se vyšetřuje tzv. orálním glukózovým tolerančním testem, kdy je pacientovi podán nápoj s 75g glukózy a měří se hladina glukózy v krvi v daných časových intervalech. Pokud je hodnota po dvou hodinách od vypití glukózy vyšší nebo rovna 7,8 mmol/l a nižší než 11,1 mmol/l je to známka porušené glukózové tolerance. V tomto případě je také vhodné dodržovat preventivní opatření v podobě úpravy životního stylu – dbát na správné složení a množství stravy a zařadit pohyb.

Následky a komplikace

Dlouhodobé

Zvýšená hladina cukrů má na svědomí poškození cév, což má za následek poškození funkcí mnoha orgánů hlavně ledvin, srdce, očí či nervového systému.

Projevuje se jako ateroskleróza, narušení zraku až slepota, narušením zásobení krví periferních tkání – tj. horší prokrvení končetin a špatné hojení ran, které mají tendenci hnisat. Narušeny jsou i periferní nervy, což se projevuje parestéziemi. Není výjimkou, že je nutné např. amputovat prsty dolní končetiny. Pacient je také více náchylný na infekce.

Akutní

Hypoglykémie

Hladina krevního cukru pod 3,3 mmol/l se nazývá hypoglykémie. U diabetiků, hlavně uživatelů inzulínu, se objevuje při vyšších dávkách léků, než je potřebné.

Mezi příznaky hypoglykémie patří bolesti hlavy, pocení, třes, mravenčení v končetinách, nevolnost až zvracení, zvýšená tepová frekvence, psychické potíže v podobě podrážděnosti, zmatenosti a úzkosti, bývá přítomna slabost, závratě, ztráta vědomí až koma.

Pomocí při tomto stavu je podání rychle vstřebatelného cukru, nejlépe glukózy, sklenici ovocného džusu, krajíček chleba atd. V případě bezvědomí či vážnějších poruch je nutné vyhledat/zavolat lékařskou pomoc. Lékař aplikuje glukagon a zahájí další léčbu.

Hyperglykémie

Za hyperglykémii považujeme stav, kdy je hladina krevního cukru vyšší než 11 mmol/l. vzniká při nedostatku inzulínu, k čemuž dochází při nedostatečných dávkách inzulínu nebo při větších dávkách jídla. V případě nepoznané hyperglykémii může dojít ke ketoacidóze, která může skončit komatem s rozvratem vnitřního prostředí. Příznaky hyperglykémie zahrnují pocit žízně, nevolnost se zvracením, bolest břicha, časté močení a s ním související dehydrataci, hluboké zrychlené dýchání (Kussmaulovo), acetonový zápach z úst, nízký krevní tlak, podrážděnost, únavu, spavost…

I zde je nutné rychle pomoci. Nejlépe zavolat lékařskou pomoc.

Prevence nemoci a komplikací

Jako u všech nemocí je důležitá prevence. V případě druhého typu můžeme předcházet samotnému rozvoji nemoci. Dbáme na svou hmotnost, složení stravy a pohyb.

V případě prvního typu, stejně tak již existujícího onemocnění diabetem druhého typu, můžeme předcházet vzniku komplikací. I zde je nutné sledovat svou stravu dle doporučení lékaře. Je nutná i její pravidelnost. Nepostradatelnou součástí je pak zařazení pohybu, správného podávání léků a inzulínu, pravidelné samokontroly i kontroly u lékaře.

Je doporučené vyhýbat se alkoholu, kouření, stresu.

Diabetes a strava

Optimální tělesná váha je nezbytnou součástí prevence diabetu.

Cukry, sacharidy a GI a glykemická nálož

Lidé s diabetem ztrácí (nebo ztratí), možnost správně regulovat hladinu cukru v krvi. Pečlivé plánování stravy je velmi důležité a to jak pro pacienty kteří užívají léky pro diabetiky tak pro uživatele inzulínu.

Sacharidy
Lidé s diabetem si musí dávat velký pozor na potraviny, které obsahují sacharidy. Tyto potraviny mají největší dopad na hladinu cukru v krvi. Je velmi důležité kontrolovat, kolik sacharidů zkonzumujete.  Dietolog nebo odborník na výživu vám poradí, kolik gramů sacharidů byste měli jíst v každém jídle.
Typickým cílem pro diabetiky je přijmout 45 až 60% z celkového počtu kalorií jako sacharidy. Pro většinu lidí to je mezi 200 a 300 gramy na den.

Cukry
Cukry jsou druh sacharidů, a proto jsou zahrnuty v celkovém počtu sacharidů. Každý z nás (a to nejen diabetici) by měl omezit množství cukru, které zkonzumuje. Snažte se minimalizovat příjem potravin s přidanými cukry, jako jsou sladkosti, pečivo, džemy, sušenky a limonády. Místo toho si vyberte kousek ovoce.

Příjem potravin je dobré sladit s glykemickým indexem a glykemicou náloží.

Nesnažte se léčit sami

Rozhodně se nesnažte léčit diabetes svépomocí. Je pravda, že naším cílem je poskytovat nástroje, informace, podporu a vedení, které vám umožní získat kontrolu nad vašimi stravovacími návyky a zdravím. Angažovanost vašeho lékaře nebo dietologa je ale také velmi důležitou součástí rovnice.
Ujistěte se a poraďte se se svým výživovým poradcem, lékařem nebo dietologem o svém dietním plánu na základě vaší hmotnosti, zdravotního stavu, životního stylu a užívaných léků tak, že tento plán můžete používat.
Sledování našich analytických nástrojů vám pomůže držet se plánu a maximalizovat váš úspěch.  Pečlivé plánování a pravidelná kontrola krevního cukru mohou minimalizovat riziko komplikací diabetu.


Počítání Sacharidů


Počítání sacharidů může pomoci při správě hladiny cukru v krvi. Je to jednodušší, než se může zdát!
Sacharidy v potravinách způsobují, že hladina cukru v krvi stoupá. Obecně platí, že čím více budete sacharidů jíst, tím vyšší hladinu cukru v krvi budete mít. Je důležité, abyste nekonzumovali větší množství sacharidů najednou.
Pokud používáte inzulín nebo jiné léky a budete příliš dlouho bez jídla, tak se může stát, že hladina cukru v krvi bude nebezpečně nízko. Pro lepší kontrolu hladiny cukru v krvi plánujte podrobné množství sacharidů ve svém jídle.

Jaké množství sacharidů je pro vás to pravé?
Množství sacharidů, které je pro vás nejvhodnější, závisí na vaší výšce, zda potřebujete zhubnout a na užívání léků. Váš lékař, dietolog či výživový poradce by vám měl být schopen poradit, kolik gramů sacharidů by mělo obsahovat vaše jídlo.
Například můžete usilovat o celkem 250 gramů sacharidů denně, rozložení může být asi 50 gramů v každém hlavním jídle a 30 gramů v každé svačině.

Které potraviny obsahují sacharidy?
Potraviny s vyšším obsahem sacharidů jsou obiloviny a produkty z obilovin – chléb, cereálíe, rýže, sušenky, dále ovoce a z něj vyrobané šťávy a džusy, mléko a mléčné výrobky, sušené luštěniny a sójové produkty, jako je např. vegetariánský hamburger, sladkosti, limonády, chipsy a hranolky nebo  škrobová zelenina, jako je kukuřice a brambory.
Ostatní zelenina také obsahuje sacharidy, ale v mnohem nižším poměru.

Můžete si zjistit, kolik sacharidů obsahuje porce jídla, pokud se podíváte do našich kalorických tabulek. Můžete se také podívat na obal potravin, na kterém bývá štítek s výživovými údaji.  Nezapomeňte si také dávat pozor na velikost porce!


Vyvážená strava

Váš dietní plán může významně snížit riziko komplikací vašeho onemocnění a umožní vám žít dlouhý a zdravý život. Vyvážená strava, která zajišťuje správné množství cukrů (ne příliš mnoho nebo příliš málo), spolu s odpovídajícím množstvím bílkovin a tuků, vám pomůže řídit a udržovat správnou hladinu krevního cukru a hmotnost.

Naučte se vytvářet vyvážený jídelníček, který vám pomůže udržet vaši hladinu cukru v krvi stabilní po celý den. Zde jsou některé pokyny, které vám mohou pomoci k tomu, aby plánování jídla bylo jednodušší:

Rozdělte si příjem sacharidů rovnoměrně po celý den - Pro většinu diabetiků je nejlepší zkonzumovat tři středně velká jídla a dvě až tři svačiny za celý den. Pro lepší kontrolu hladiny cukru v krvi naplánujte přibližně 20 až 25% sacharidů vašeho "rozpočtu" v každém hlavním jídle a 10-15% na každou svačinu.

Výživová vyváženost - Konzumace bílkovin a zdravých tuků spolu se sacharidy pomáhá modulovat účinek sacharidů na hladinu cukru v krvi. Také nebudete mít tak rychle hlad, což může pomoci tomu, že se nebudete přejídat.

Nevynechávejte jídla a svačiny - Konzumace  optimálně vyváženého a dimenzovaného hlavního jídla a svačin v pravidelných intervalech pomáhá předcházet velkým poklesům a kolísání hladiny cukru v krvi.  Jídla by neměla být vynechána a to platí zejména pro ty, kteří užívají inzulin.  Vynechávání jídel může narušit rovnováhu mezi příjmem potravy a potřebou inzulinu, a také může vést k přibývání na váze, pokud člověk jí jídlo více a později.

Zde je příklad vyváženého stravování :
Snídaně: 1 šálek ovesných vloček, 1 hrnek mléka, 1 vejce natvrdo
Dopolední svačina: 5 ks celozrnných sušenek, 1 nízkotučný sýr  
Oběd: 150g krůtích prsou, 2 plátky celozrnného chleba, salát, rajče, 10ks baby karotky
Střední svačina: 1 jablko, 2 lžíce arašídového másla
Večeře: 150g  pečeného platýze, 200g vařených brambor, 50g špenátu
Večer svačina: 1/2 hrnku zmrzliny s nízkým obsahem tuku, 1 lžíce nasekaných vlašských ořechů

Jak vydržet?

Sledujte a analyzujte to, co jíte

Jedním z nejlepších způsobů, jak získat přehled o vašem stravování je analyzovat součet všech živin, které budete konzumovat v průběhu celého dne. To můžete velice snadno dělat s naším kalorickým deníkem

Jste zdravější: Přizpůsobení režimu

Gratulujeme! Udělali jste první kroky k převzetí kontroly nad vaší stravou a zdravím. Mějte na paměti, že pokud změníte vaše špatné stravovací návyky, přispěje to k dosáhnutí vaší ideální tělesné hmotnosti a dobrému zdraví.

Redukce váhy nebo dieta s nízkým glykemickým indexem vám umožní snížit dávky nebo dokonce přestat užívat některé vaše léky.

Zůstaňte v kontaktu se svým lékařem, dietologem nebo výživovým poradcem, abyste s nimi mohli koordinovat dle potřeby váš léčebný režim.  


Jídlo

Diabetes znamená určitá omezení, ale strava nemusí být jednotvárná. Nabízíme vám mnoho různých receptů z kterých si snadno můžete sestavit i svůj vlastní jídelníček.