Nechcete přibírat na váze? Dopřejte si kvalitní spánek!

 Většina lidí se domnívá, že přílišné množství spánku podporuje přibírání na váze. Mnoho studií z posledních let prokázalo, že je tomu přesně naopak. Z hlediska vzniku nadváhy a obezity je rizikem i prostý nedostatek nočního spánku, který způsobuje větší hlad a zvyšuje chuť na sladké. V praxi to dokládají lidé pracující na noční směny a maminky vstávající několikrát za noc ke kojencům. 

Spánek vs obezita.

Jedna z největších studií (více než 3000 lidí) prokázala, že délka spánku a riziko vzniku obezity jsou v těsném vztahu. Byl sledován vždy počet obézních (BMI nad 30) a celkový počet hodin „naspaných“ v noci.

Účastníci studie byli rozděleni do skupin podle délky nočního spánku: pod 5 hodin, 5-6 hodin, 6-7 hodin, 7-8 hodin.

 

Studie ukázala na významné rozdíly mezi skupinami:

Délka nočního spánku                    Výskyt obezity (BMI nad 30)

7-8 hodin                                        21 %

6-7 hodin                                        23 %

5-6 hodin                                        28 %

méně než 5 hodin                            37 %

 

Otázkou je, jakým mechanismem k přibírání u „nespavců“ dochází. Příčin je možná více, ale zatím lze víceméně s jistotou tvrdit, že u těchto lidí klesá hladina leptinu (hormonu, který zvyšuje výdej energie). Naopak stoupá produkce ghrelinu, hormonu, který zvyšuje chuť k jídlu i vnímání pocitu hladu. V souvislosti s poklesem  hladiny leptinu klesá citlivost tkání k inzulínu, což vede k příjmu vyššího množství potravy.

MUDr. Václava Kunová