Nosiče a rozpouštědla v potravinách

Nosiče a rozpouštědla se využívají k usnadnění používání, aplikací a manipulací ostatních přídatných látek, doplňků a aromat. Použitím nosičů a rozpouštědel se nesmí u těchto látek změnit jejich původní funkce. 

Nosiče a rozpouštědla rozpouští, ředí, rozptylují a jinak fyzikálně upravují ostatní přídatné látky, potravní doplňky i aromata a nesmí přitom nijak měnit jejich původní funkce. Za nosiče a rozpouštědla se nepovažují látky, které jsou potravinami nebo surovinami a látky, které jsou kyselinami nebo kyseliny regulují a používají se v nezbytném množství.

Používají se poměrně často, protože usnadňují aplikování nebo používání přídatných látek a manipulaci s nimi. U dětské výživy je používání nosičů a rozpouštědel přísnými předpisy výrazně omezeno.

Nosiče a rozpouštědla jsou v několika skupinách přídatných látek a některé se používají i k jiným účelům - např. jako emulgátory nebo stabilizátory. Dělí se na

 • přírodní a přírodně identické
 • polosyntetické a syntetické

Nosiče a rozpouštědla z přírodních zdrojů, které jsou bezpečné a bez nežádoucích zdravotních účinků

 • E 290 - Oxid uhličitý

 Uměle získané nosiče a rozpouštědla z látek živočišného původu bez nepříznivých vedlejších účinků na zdraví

 • E 422 - Glycerol
 • E 432 - Polyoxyethylensorbitanmonolaurát
 • E 1517 - Glyceryl-diacetát
 • E 1518 - Glyceryl-triacetát

Pro lidské zdraví zcela bezpečné nosiče a rozpouštědla získané syntetickou cestou z látek přírodního původu

 • E 170 - Uhličitany vápenaté
 • E 460 - Celulózy
 • E 551 - Oxid křemičitý

Nosiče a rozpouštědla získané syntetickou cestou z látek přírodního původu a přírodně identické látky, u kterých nejsou prokázané negativní účinky na zdraví

 • E 514 - Sírany sodné
 • E 516 - Síran vápenatý
 • E 517 - Síran amonný
 • E 521 - Síran sodnohlinitý
 • E 522 - Síran draselnohlinitý
 • E 553a - Křemičitan hořečnatý
 • E 554 - Hlinitokřemičitan sodný
 • E 555 - Hlinitokřemičitan draselný
 • E 556 - Hlinitokřemičitan vápenatý
 • E 559 - Křemičitan hlinitý
 • E 905c - Ropný vosk
 • E 912 - Estery montanových kyselin
 • E 953 - Isomalt
 • E 1521 - Polyethylenglykol (PEG 6000)

Nosiče a rozpouštědla s možnými negativními účinky na zdraví člověka 

 • E 459 - Beta - cyklodextrin
 • E 558 - Křemičitan hlinitohořečnatý
 • E 905b - Ropná vazelína
 • E1503 - Ricinový olej

Zdraví člověka negativně ovlivňující nosiče a rozpouštědla, které mohou způsobit i alergické reakce. Nejsou vhodné pro děti.

 • E 414 - Arabská guma
 • E 1520 - Propylenglykol

Pro lidský organismus nebezpečné nosiče a rozpouštědla

 • E 905a - Minerální olej
 • E 1201 - Polyvinylpyrrolidon (PVP, Povidon)
 • E 1202 - Polyvinylpolypyrrolidon (Síťovaný povidon, PVPP)

Zakázané nosiče a rozpouštědla

 • E 387 - Oxystearin
 • E 409 - Arabinnogalaktan
 • E 446 - Sukcistearin
 • E 550 - Křemičitan sodný
 • E 908 - Vosk z rýžových otrub

V ČR a EU zakázané nosiče a rozpouštědla můžou obsahovat potraviny vyrobené mimo země Evropské unie a následně do ČR a EU dovezené.

V potravinářském průmyslu se nosičů a rozpouštědel používá poměrně značné množství. U většiny z nich nebyly prokázány žádné významné negativní účinky na lidské zdraví a jsou používány podle přísných předpisů, které stanovují jejich maximální množství. Při běžné konzumaci potravin by se tedy žádné vedlejší účinky projevit neměly. Vzhledem k tomu, že přídatných látek je možné v jedné potravině použít i několik je ale vždy dobré si přečíst složení výrobku. Pokud se v něm vyskytují tzv. ečka ve větším počtu, případně jsou zde látky pro lidský organismus nevhodné nebo škodlivé, pak je nejlepší konzumaci takové potraviny významně omezit nebo úplně vynechat.