Víte, kolik máte vážit? Vypočtěte si své BMI

Možná si s kamarádkami či kolegy v práci povídáte o tom, jaké číslo vám ukazuje vaše váha. Pokud se vaše váha liší od hmotností ostatních, nemusí to nutně znamenat, že jste tlustí nebo naopak podvyživení. Správná hmotnost se totiž odvíjí od výšky, věku, pohlaví a míry fyzické aktivity.

Pro snadné porovnávání a statistiky se používá tzv. index tělesné hmotnosti, zkráceně BMI (z anglického body mass index). Tento údaj vznikne vydělením hmotnosti člověka druhou mocninou jeho výšky. Samotné číslo však nic nevypovídá, teprve když vezmeme v úvahu všechny potřebné údaje o jedinci, můžeme s konečnou platností říct, zda má normální hmotnost či je podvyživený nebo naopak trpí nadváhou či dokonce obezitou.