Tavicí soli a kypřící látky v potravinách

Tavicí soli se používají především při výrobě tavených sýrů, kypřicí látky jsou nezbytné například pro kypření těsta. Pouze nepatrné množství z nich má negativní účinky na lidský organismus.

Tavicí soli

 Mění přirozené vlastnosti proteinů, pomáhají stabilizovat bílkoviny a tuky. Používají se při výrobě tavených sýrů, protože zajišťují jejich lepší roztíratelnost.

Podle vlivu na lidské zdraví se dělí na:

- bezpečné a bez nežádoucích zdravotních účinků

  • E 331 - Citronany sodné

- zdraví neškodné tavicí soli jsou

  • E 339 - Fosforečnany sodné

- méně vhodné, které ale v běžném množství nemají na zdraví nepříznivý vliv

  • E 450 - Difosforečnany
  • E 452 - Polyfosforečnany ( sodný, draselný a vápenatý )

Tavicí soli se používají v skutečně přijatelném množství a nejsou pro lidský organismus nijak nebezpečné, i když už samotný jejich název u některých lidí může vzbuzovat obavy.

 

Kypřicí látky

Způsobují uvolňování různých plynů, nejčastěji oxidu uhličitého, které zvyšují objem těsta. Používají se tedy jako přísada do těsta a těstových směsí.

Vliv na lidské zdraví je různý a podle něj se rozdělují na:

- bezpečné a bez nežádoucích zdravotních účinků

E 336 - Vinany draselné

E 408 - Pekařské droždí

E 500 - Uhličitany sodné

E 500(i) - Uhličitan sodný

E 500(ii) - Hydrogenuhličitan sodný

E 500(iii) - Sekvikarbonát sodný

E 574 - Kyselina gluonová

E 575 - Glukonolakton

- zdraví neškodné

E 340(i) - Dihydrogenfosforečnan draselný

E 341 - Fosforečnany vápenaté

E 354 - L+- vinan vápenatý

E 516 - Síran vápenatý

E 517 - Síran amonný

E 521 - Síran sodnohlinitý

E 522 - Síran draselnohlinitý

E 523 - Síran amonnohlinitý

E 527 - Hydroxid amonný

E 541 - Fosforečnan sodnohlinitý

- méně vhodné, které ale v běžném množství nemají na zdraví nepříznivý vliv

E 450 - Difosforečnany

E 452 - Polyfosforečnany ( sodný, draselný a vápenatý )

E 501 - Uhličitany draselné

E 503 - Uhličitan amonný

- nebezpečné kypřící látky s výrazně škodlivými účinky

Používání těchto nebezpečných látek je v zemích EU zakázáno, ale mohou být součástí potravin vyrobených mimo Evropskou unii.

E 342 - Fosforečnany amonné

E 945 - Chlorpentanfluoretan

 

Většina kypřících látek je zdraví neškodná, například pekařské droždí zná pravděpodobně každý. Přidávání méně vhodných látek je regulováno přísnými předpisy a při konzumaci běžného množství potravin se žádné negativní účinky na lidské zdraví neprojevují. I tak je ale samozřejmě lepší potraviny s těmito látkami nekonzumovat.

Zpět na hlavní článek Éčka v potravinách.