Nápověda


Nevíte si s něčím rady? Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

 
 

Balicí plyny a propelanty v potravinářských výrobcích

Hlasovat Hlasovat Hlasovat Hlasovat Hlasovat
1 43

Balicí plyny se přivádějí do obalů před, v průběhu nebo po vložení potraviny do obalu a často slouží i k prodloužení trvanlivosti potravin.

Propelanty jsou plyny, které vytlačují potraviny z obalů.

Balicí plyny

Zavádí se do obalů před, během nebo po plnění obalu potravinou. V případě, že byla tímto způsobem u potravin prodloužena jejich trvanlivost, musí být na obalu uvedeno „Baleno v ochranné atmosféře“. Používají se u většiny druhů balených potravin - masných výrobků, sýrů a dalších, které se prodávají v obalech.

Balicí plyny jsou zcela bezpečné a nemají žádné negativní zdravotní účinky na lidský organismu

 • E 938 - Argon
 • E 939 - Helium
 • E 941 - Dusík

Propelanty

V určitých případech je nutné balené potraviny vytlačit z obalu a pro tento účel se využívají plyny skupiny propelanty. Používají se například u šlehačky ve spreji a dalších podobných výrobků.  

Bezpečné propelanty, které nemají nežádoucí zdravotní účinky

 • E 948 - Kyslík
 • E 947 - Vodík

Zdraví neškodné propelanty bez známých vedlejších účinků

 • E 942 - Oxid dusný
 • E 943a - Butan
 • E 943b - Isobutan
 • E 944 - Propan

Propelanty s výrazně škodlivými účinky, nebezpečné, v ČR zakázané

 • E940 - Dichlordifluormetan
 • E945 - Chlorpentanfluoretan
 • E946 - Oktafluorcyklobutan

Propelanty zakázané v ČR a EU mohou být obsaženy v potravinách, které byly vyrobeny mimo země EU a do EU a ČR dovezeny.

Všechny balicí plyny i povolené propelanty nemají žádné prokazatelné negativní účinky na lidský organismus. V potravinách, u kterých byly balicí plyny a propelanty použity ale mohou být i jiné přídatné látky. Je tedy vhodné se vždy seznámit s jejich obsahem na obalu výrobku a v případě, že se jedná o látky zdraví škodlivé nebo nebezpečné omezit konzumaci potravin s nimi na nezbytné minimum nebo úplně.

 

 

Komentáře

Zdravotní kalkulačka

:
: