Nápověda


Nevíte si s něčím rady? Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

 
 

Sekvestranty používané v potravinářském průmyslu

Hlasovat Hlasovat Hlasovat Hlasovat Hlasovat
1 45

Sekvestranty zlepšují kvalitu a stabilitu potravinářských výrobků. Jsou to v podstatě konzervanty se schopností vázat volné ionty kovů z látek v potravinách a zabraňují tím jejich nežádoucím reakcím v potravinách. 

Sekvestranty jsou látky, které na sebe vážou volné ionty kovů a zabraňují tak nežádoucím reakcím, které by v potravinách mohly vzniknout – například sraženinám, zakalením, změnám barvy… jsou účinné především na ionty mědi, železa a niklu a působí i jako katalyzátory při oxidaci tuků v potravinářských výrobcích. Používají se pro zlepšení kvality a trvanlivosti i stability potravin.

Sekvestranty jsou v několika skupinách přídatných látek. Většina z nich nemá prokázané negativní účinky na lidské zdraví. Dělí se na

 • přírodní a přírodně identické
 • polosyntetické a syntetické

Sekvestranty z přírodních zdrojů, které jsou bezpečné a bez nežádoucích zdravotních účinků

 • E 330 - Kyselina citronová
 • E 336 - Vinany draselné

Zcela bezpečné a lidskému zdraví neškodící uměle získané sekvestranty přírodního původu a přírodně identické syntetické látky  

 • E 262 - Octany sodné
 • E 331 - Citronany sodné
 • E 332 - Citronany draselné
 • E 333 - Citronany vápenaté
 • E 334 - Kyselina vinná
 • E 335 - Vinany sodné
 • E 337 - Vinan sodnodraselný
 • E 500 - Uhličitany sodné
 • E 500(i) - Uhličitan sodný
 • E 575 - Glukonolakton
 • E 576 - Glukonan sodný
 • E 577 - Glukonan draselný
 • E 1505 - Triethyl-citrát
 • E 578 - Glukonan vápenatý

Uměle získané sekvestranty přírodního původu a přírodně identické látky bez prokázaných negativních účinků na organismus člověka

 • E338 - Kyselina fosforečná
 • E339 - Fosforečnany sodné
 • E340 - Fosforečnany draselné
 • E341 - Fosforečnany vápenaté
 • E380 - Citronan triamonný
 • E968 - Erythritol

Syntetické sekvestranty s možnými negativními účinky na lidské zdraví

 • E420 - Sorbitol
 • E452 - Polyfosforečnany ( sodný, draselný a vápenatý )

Pro zdraví člověka nepříznivé syntetické sekvestranty, způsobující alergické reakce

 • E385 - Ethylendiamintetraacetát vápenato-disodný

Zakázané sekvestranty

 • E 384 - Citronan isopropylnatý
 • E 386 - Ethylendiamintetraacetát disodný
 • E 387 - Oxystearin
 • E 388 - Kyselina thiodipropionová

V ČR a EU zakázané látky se mohou vyskytovat v potravinách, které byly vyrobené mimo země Evropské unie a do ČR a EU dovezené.

Sekvestranty nemají v převážné většině negativní vliv na lidský organismus. Účinky těchto zdraví neškodících látek jsou pro potraviny dokonce prospěšné, protože volné ionty kovů - tzv. volné radikály - by mohly ve větším množství zdravotní problémy způsobovat. Vzhledem k tomu, že do potravin se ale přidává i několik různých E-látek současně a další již mohou být škodlivé, měl by se spotřebitel zajímat o jejich složení. Pokud se objeví škodlivé nebo nebezpečné přídatné látky, je nejlepší konzumaci potravin s nimi maximálně omezit nebo zcela vyloučit. 

 

 

Komentáře

Zdravotní kalkulačka

:
: